Tên đất, tên làng của Vĩnh Tân được hình thành từ năm 1956 đến nay qua hàng trăm năm dựng làng, lập xã các thế hệ người dân Vĩnh Tân đã gắn bó đoàn kết chặt chẽ thành một khối thống nhất, gan dạ, bền bỉ dũng cảm chống chọi với thiên tai và giặt ngoại xâm để bảo vệ quê hương đát nước.

Qua hai cuộc kháng chiến chống giặt ngoại xâm con người xã Vĩnh Tân bền bỉ trong lao động, anh dũng trong chiến đấu. cũng từ đó năm 1990 nghành học  nuôi dạy trẻ của xã Vĩnh Tân cũng được nhen nhóm ở các nhà thôn, nhà đội. Lúc dầu 1 nhóm khoảng 5, 7 cháu một cô chăm giữ, hưởng chế độ công điểm

Hòa Bình lập lại năm 1973, quê hương được yên bình, gia đình đoàn tụ, hợp tác xã đi vào quy chế làm ăn. Lại một lần nữa ngành học nhà trẻ lại được quan tâm và phát triển ở 3 thôn An Du Đông - An du Nam - thôn cát. 3 lớp ghép dưới sự chăm sóc của các cô giáo như cô Điệp, cô Quý,cô nghệ, cô Thúy...Dưới ánh sáng của Đảng nghành học nhà trẻ được quan tâm của lãnh đạo các cấp được phân công một giáo viên phụ trách.

Năm 1990 được quy hoạch  về cụm UBND củ số lượng trẻ gần 100 em được chia làm 3 độ tuổi.

Trường lớp khang trang, cháu đông vui, giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm 2000 được các tổ chức phi chính phủ, dự án tầm nhìn và UBND huyện, PGD huyện, và địa phương xây dựng ngôi trường mầm non, từ đó trường được mang tên trường mầm non Vĩnh Tân đóng tại Thôn AN Du Nam 3 xã Vĩnh Tân