Trường MN Vĩnh Tân là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Vĩnh Tân xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Vĩnh Tân, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên cần có 16 đ/c; Hiện có: 15, còn thiếu 01nhân viên dinh dưỡng (nhà trường đang hợp đồng tạm thời cô Châu)

- CBQL: 2 đ/c - Đại học: 2

- Giáo viên: 10. Trong đó:

+ Nhà trẻ : 02: Cao đẳng: 1; Trung cấp: 1. Biên chế 2

+ Mẫu giáo: 08. Đại học 07. Cao đẳng: 01 Biên chế 08

- Nhân viên cần có 04, hiện có 03. Trong đó:

+ Kế toán : 1. ĐH Biên chế 1

+ Y tế: 1 Trung cấp Biên chế: 1

+ Cấp dưỡng: 2 Tcấp nấu ăn Hợp đồng trường:

- Đảng viên: 08 đ/c

- Kế hoạch dự kiến trong năm bồi dưỡng đưa vào nguồn cho Đảng 1 đ/c đoàn viên ưu tú.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đảm bảo đủ về số lượng và đạt chuẩn về chất lượng, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN;

- Tạo điều kiện cho GV tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN sau chỉnh sửa và làm tốt công tác PCGDMN cho trẻ em năm tuổi, thực hiện tốt nội dung bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi.

- Tích cực phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ mức lương tối thiểu cho cô nuôi theo đúng luật lao động để thực hiện đóng BHXH, BHYT cho cô nuôi.

- Chỉ đạo bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non (Ban hành theo Thông tư 36/2011/TT – BGD ĐT ngày 17/8/2011 và quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm thông tư số 26/2012/TT – BGD ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Giảm tải tối đa hồ sơ sổ sách mang tính hình thức, tránh gây áp lực cho CBQL, GV.

- Hàng tháng, quý xếp loại giáo viên căn cứ theo thành tích, mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhằm động viên kịp thời, phát huy tối đa khả năng của mình.

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt kết quả cao, lựa chọn giáo viên giỏi tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp Huyện, Tỉnh

- Tham gia hội thi khảo sát năng lực giáo viên đạt kết quả cao

- Ngoài ra tham mưu tốt Đảng ủy, chính quyền địa phương, hội khuyến học của xã quan tâm, động viên khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong năm học.

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% CB - GV - NV được học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kiến thức về UDCNTT

- 100% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường;

  • 2-3 giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp Huyện.

- 100% giáo viên tham gia khảo sát năng lực giáo viên đạt kết quả cao