Nhà trường có diện tích đất 4277 m2. Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát có nhiều đồ chơi và nhiều cây ăn quả vừa che bóng mát, vừa cho trái ăn. Nhà trường có 5 phòng học bán kiên cố, có một nhà bếp và các phòng chức năng khác như phòng Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng kế toán, phòng y tế, phòng nghỉ của CB - GV -NV. Bên cạnh đó nhà trường cũng có một vườn rau với đầy đủ các loại rau giúp cải thiện bữa ăn cho trẻ được đảm bảo.